Andrew Pontzen and Tom Whyntie: پایه و اساس فضا-زمان: قسمت ۲ - اندرو پونتستن و تام وینتی

درس کامل در: قسمت ۱ را اینجا ببینید: نور همیشه با سرعت ۲۹۹٫۷۹۲٫۴۵۸ متر در هر ثانیه حرکت می‌کند. اما اگر شما هم در حال حرکت باشید، سرعت آن را حتی تندتر درخواهید یافت -- که ممکن نیست! در این قسمت که بخش دوم از مجموعه سه قسمتی درباره فضا-زمان است، دانشمندان CERN اندرو پونتستن و تام وینتی از یک نمودار فضا-زمان برای تحلیل حرکت نور که گاهی گیج کننده است استفاده می‌کنند. درس از اندرو پونتستن و تام وینتی، انیمیشن از استودیو انیمیشن جاینت.