دنیل اشنایتزر: اختراع بخش آسان است. بازاریابی کار می‌برد.

لامپهای خورشیدی LED قابلیت دگرگون‌سازی زندگی روستاییهای هاییتی را دارند، اما طبق یافته‌ای دنیل اشنایتزر، آنها براحتی در آنجا فروش ندارند. در TEDxPittsburgh، او نشان می‌دهد چطور محصولات انرژی و سلامت هوشمند برای توسعه دنیا بی‌فایده هستند مگر در صورتی که بازاریابی هم کار کند.