مارک رایبیرت: با اسپات آشنا شوید، رباتی که می‌تواند بدود، لی لی کند و درها را باز کند.

افسانه‌های علمی که در آن ربات‌ها هرکاری که انسان‌ها و حیوانات می‌کند، را می‌توانند انجام می‌دهد، شاید نزدیکتر از چیزیست که فکرش را می‌کنید. مارک رایبیرت، موسس شرکت بوستون داینامیکس، ربات‌هایی را توسعه داده است که میتواند مانند یوزپلنگ بتازد، بدون مشکل در برف ۱۰ اینچی حرکت کند، با دو پا پله‌ها را بالا برود و حتی درها را باز کند و بسته‌های پستی شما را تحویلتان دهد. به مارک رایبیرت در یک نمایش زنده از ربات بامزه «اسپات مینی» که میتواند فضای اطرافش را نقشه برداری کند، اشیا را بردارد، از پله ها بالا