رولا حلّام: پزشکان، پرستاران و مددکاران سوریه را بازسازی می‌کنند

رولا حلّام، کار آفرین کمک‌های انسان دوستانه و همکار TED می‌گوید، بشر دوستان محلی چراغ‌های روشنی در تاریکی جنگ هستند. او در حال کار برای کمک به مظلومان در جوامع ویران شده مانند سوریه است، جایی که نابودی مراقبت‌های درمانی به عنوان یک سلاح جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کمپین‌هایش برای اولین بار جهانی شد: یک بیمارستان سرمایه گذاری جمعی. از زمانیکه در سال ۲۰۱۷ تاسیس شده، بیمارستان امید حقیقتا هزاران کودک را درمان کرده است. حلام می‌گوید، «بشر دوستان محلی شجاعت خود را حفظ می‌کنند، خود را از گر