چارلز سی. من: ما چگونه زنده‌ خواهیم ماند وقتی جمعیت به ۱۰ میلیارد برسد؟

تا سال ۲۰۵۰، حدود ۱۰ میلیارد نفر بر روی زمین زندگی خواهند کرد. چگونه می‌توانیم نیاز‌های اساسی همه را تامین کنیم، در عین حال از بدترین تاثیرات تغییرات آب و هوایی جلوگیری کنیم؟ روزنامه نگار علمی چارلز سی. من، در بحثی با شوخ‌طبعی و خردمندانه، راه‌حل‌های پیشنهادی را تجزیه و تحلیل می‌کند و درمی‌یابد که پاسخ‌ها به دو دسته جادوگران و پیامبران تقسیم می‌شوند، در حالی که روش خود را در رابطه با بهترین روش بقا پیشنهاد می‌دهد.