کیت دارلینگ: چرا ما با روبات‌ها ارتباط احساسی برقرار می‌کنیم

کیت دارلینگ متخصص روبات، می‌گوید ما همچنان از روبات‌های توسعه یافته با قابلیت درک احساسات فاصله داریم، اما نسبت به روبات‌ها برخورد عاطفی داریم و یک غریزه مثل این می‌تواند عواقب داشته باشد. بیشتر بدانید درباره چگونگی برقراری ارتباط زیستی‌مان با تصور هدف و زندگی برای ماشین‌هایی همچون روبات‌ها و این شناخت چگونه می‌تواند به ما در درک بهتر از خودمان کمک کند.