دنیت پلگ: خرید کردن را فراموش کنید. به زودی شما لباس‌های نو خود‌تان را دانلود می‌کنید

لباس‌های قابل دانلود، و چاپ کردن ممکن است وارد کمد لباس دم دست شما شود. آنچه که طراح مُد، دنیت پِلگ در پروژه اش در یک کالج مُد شروع کرد و به مجموعه‌ای از طرح چاپ سه بعدی انجامید، از استحکام و انعطاف پذیری مناسبی برای پوشیدن روزمره برخوردار هستند. «مد امری بسیار فیزیکی است،» او می گوید. «در شگفتم که جهان ما هنگامی که لباس‌های ما دیجیتال شوند چگونه خواهد بود.»