جیمز ویتک : اقدام زجرآور لغو کردن اشتراک

برای همه ما پیش آمده: از یک ایمیل بازاریابی ناخواسته لغو اشتراک می‌کنید، و در کمتر از چند روز پیغام دیگری از همان شرکت در اینباکس خود می‌بینید. جیمز ویتک کمدین این استیصال را به بازی جالبی با یک سوپرمارکت محلی تبدیل کرد که جواب نه را نپذیرفته بود. موش و گربه‌بازی.