Anders Ynnerman: آندرس اینمان: تجسم انفجار اطلاعات پزشکی

امروزه اسکن های پزشکی در عرض تنها چند ثانیه هزاران تصویر و ترابایت ها اطلاعات تولید می کنند، ولی پزشکان چگونه این اطلاعات را تجزیه کرده و تصمیم می گیرند کدامینشان مفید است؟ در TEDxGöteborg متخصص تجسم علمی، آندرس اینمان ابزارهای جدید و پیچیده ای - مانند کالبدشکافی مجازی- برای آنالیز این حجم عظیم اطلاعات به ما نشان خواهد داد و همچنین نگاهی اجمالی بر تعدادی از تکنولوژی های به نظر علمی -تخیلیِ پزشکی که اکنون در حال پیشرفتند خواهد داشت. این سخنرانی‌ حاوی تصاویری گرافیک از اطلاعات پزشکی است.