فون کیو: پروژه‌های کاردستی ساده برای مهندسین نوجوان

فون کیو، دستیار تد، پروژه های مفرح و ارزان‌قیمتی طراحی می کند که برای آشنایی کودکان با مهندسی از مواد در دسترس مانند کاغذ و پارچه استفاده می‌کنند. او در این سخنرانی سریع و هوشمندانه، توضیح می‌دهد که چگونه کارگاه هایی که برخلاف روال پیشین برگزار می شود، تصور دانش آموزان از فناوری را تغییر می‌دهد و الهام بخش آنان برای مشارکت در خلق آن می‌شود.