عظیم خمیسا، پلس فلیکس: بعد از تراژدی چه اتفاقی می‌افتد؟ بخشایش

در شبی دهشتناک در سال ۱۹۹۵، نوه ۱۴ ساله پلس فلیکس پسر عظیم خمیسا را به قتل رساند. حمله را باندی طراحی کرده بود که مواد مخدر، الکل، و حس کاذب تعلق آب به آتشش می‌ریخت. این مواجهه مرگبار خمیسا و فلیکس را به مسیر مراقبه عمیق رهنمون شد، تا ببخند و بخشیده شوند، و در اقدامی شجاعانه و نشان از همبستگی، دو مرد ملاقات کرده و پیوندی پایدار تشکیل دادند. آنان با هم، از داستان خود به عنوان الگویی برای جامعه بهتر و رحیم‌تر بهره جستند، جایی که قربانیان تراژدی بتوانند رشد کرده و شفا یابند. برای داستان غیرقابل باو