جان کری: معماری چگونه می‌تواند برای همه بزرگی و شأن پدید آورد

اگر معمار و نویسنده، جان کری، به راهش ادامه دهد، دیگر نیاز نیست زنان در صف بی دلیل طولانی انتظار سرویس بهداشتی بایستند. صف‌هایی مانند این نمایان‌گر مشکل جدی‌تر دیگری‌ست، کری می‌گوید: کمبود تنوع در طراحی که منجر به ایجاد فضای بی‌رحمانه و بدون فکر می‌شود. طراحی توانایی منحصر به فردی‌ست تا به مردم شأن ببخشد و به آن‌ها حس ارزش‌مند بودن، محترم بودن بدهد. کری معماران و طراحان را فرامی‌خواند تا درجات خود را گسترده کنند و به نفع عموم، و نه عده معدودی ممتاز، متعهد باشند. او می‌گوید، «در فضاهای خوب طراحی