ایناو زامیر دمبین: آیا شهر باستانی تروآ واقعا وجود داشت؟ -اینائ زامیر دمبین

در قرن هشتم قبل از میلاد وقتی که حماسه ایلیاد هومر نوشته شد، داستان جنگ تروآ قدیمی به حساب می‌آمد. مردم از سنتهای شفاهی موجود حکایت‌های مربوط به یورش بزرگ، دوئل‌های حماسی خار از دیوارهای شهر، و نیرنگ‌هایی که عاقبت به پیروزی در جنگ منجر شد خبر داشتند. در پایان شهر سوخت و خاکستر شد و دیگر هرگز سربرنیفراشت. اما آیا این شهر حقیقتا وجود داشت؟ ایناو زامیر دمبین در این باره توضیح می‌دهد.