Alex Gendler: آیا می‌توانید معمای پل را حل کنید؟ آلکس جندلر

درس را بطور کامل در ینجا ببینید : کارآموزی در آزمایشگاه کوهستانی دور دست ممکن است بهترین ایده نباشد. کشیدن اهرمی با علامت خطرمرگ فقط برای دیدن اینکه آنجا چه خبری هست هم شاید کار هوشمندا‌نه‌ای نباشد. اما الان زمان افسوس خوردن نیست چرا که شما می‌بایستی از دست زامبی‌های تند رو فرار کنید. آیا می‌توانید با استفاده از ریاضی، خودتان و دوستان را قبل از اینکه زامبی ها برسند از روی پل عبور دهید؟ الکس جندلر چگونگی آن را نشان میدهد. درس هایی از آلکس جندلر، انیمیشن های استودیو آرترک.