Larry Smith: لاری اسمیت: چرا برای داشتن یک حرفه‌ی عالی با شکست مواجه خواهید شد؟

در این بحث خند‌ه دار و بی پرده، لاری اسمیت، بی‌ریا و صادقانه عذر و بهانه‌های پوچ و بی‌معنی را برمی‌شمارد که مردم، هنگامی که موفق به دنبال کردن اشتیاق‌شان نمی‌شوند، اختراع می‌کنند. (فیلم برداری شده در TEDxUW)