توبی شاپشک: برای این کار احتیاج به اپلیکیشن ندارید

آیا ساده ترین تلفنهای موبایل هوشمند هستند؟ به گفته توبی شاپشک روزنامه نگار، در حالیکه بقیه دنیا مشغول به روزرسانی پستهایشان در شبکه های اجتماعی و بازی کردن با تلفنهای هوشمندشان هستند، آفریقا از راه حلهای مفید مبتنی بر اس ام اس برای نیازهای روزمره استفاده می کند. در این سخنرانی آگاهی بخش، شاپشک مرزهای اختراع موبایل در آفریقا را درنوردیده و در عین حال از ما می خواهد که در ایده های قبلی خود از از نوآوری تجدید نظر کنیم.