نیلای کولکارنی: یک اختراع نجات بخش که از رمیدن جمعیت جلوگیری می‌کند

هر سه سال ۳۰ میلیون از پیروان هندو در مراسم کومب ملا در هند دورهم جمع می‌شوند، بزرگترین اجتماع مذهبی در دنیا، تا گناهان خود را بشویند. این جمعیت سرسام آور که به شهرها و روستاهای کوچک سرازیر می‌شوند، ناخودآگاه رَم می‌کنند، در سال ۲۰۰۳ این مراسم ۳۹ کشته به جا گذاشت. در سال ۲۰۱۴ نیلای کولکارنی ۱۵ ساله تصمیم گرفت که نبوغ خودش را صرف ساخت دستگاهی کند که از این ازدحام جلوگیری می‌کرد. ببینید که اختراع او در سال ۲۰۱۵ در ناشیک و در مراسم کومب ملا چگونه باعث شد تا خسارات و تلفات به صفر برسد.