لیندا هیل: خلاقیت جمعی را چگونه مدیریت کنیم؟

راز شکوفاییِ خلاقیت پنهان و فرصت دادن به ایده‌های گران‌بها در کار روزانه‌تان چیست؟ استاد دانشگاه هاروارد، لیندا هیل، یکی از نویسندگان کتاب «نبوغ جمعی» ، با مطالعه برخی ازخلاق‌ترین شرکت‌های دنیا، مجموعه ای از ابزارها و شیوه‌هایی را، جهت به جریان انداختن ایده های ارزشمند در ذهن تک تک کارکنان شرکت - و نه فقط نوآوران از پیش تعیین شده - معرفی کرده است.