Francis Collins: فرانسیس کولین: ما نیازمند داروهای بهتر هستیم - همین حالا

امروز ما علت مولکولی ۴٫۰۰۰ بیماری را می‌دانیم، اما فقط برای ۲۵۰ مورد از آن‌ها درمان وجود دارد. پس چه چیزی اینقدر وقت گیر بوده است؟ پزشک و ژن شناس، فرانسیس کولین توضیح میدهد که چرا کشف داروها به روش سیستماتیک، حتی برای بیماری‌های پیچیده و نادر، خیلی خشک و دست وپاگیر است و چند راه حل پیشنهاد می کند -- مثل آموزش کلک‌های جدید به داروهای قدیمی.