گای وینچ: چطور یک قلب شکسته را ترمیم کنیم

در مقاطعی از زندگی، تقریباً دل همه ما شکسته است. تصور کنید چه اتفاقاتی می‌افتند اگر بیشتر توجه خودمان را روی این درد هیجانی صرف کنیم. روانشناس، گای وینچ، نشان می‌دهد که چگونه نجات یافتن از قلب شکسته با تصمیم به مبارزه با غرایزمان برای ایده‌آل کردن و جستجو برای پاسخ‌هایی که وجود ندارد شروع می‌شود -- و ابزارکی را برای ادامه زندگی ارائه می‌دهد. گاهی قلبمان می‌شکند اما نباید ما هم بشکنیم.