دن نایتز: چگونه میکروب‌هایی که در روده شما زندگی می‌کنند را مطالعه می‌کنیم؟

تقریبا ۱۰۰ تریلیون میکروب در روده شما زندگی می‌کنند -- که شما را از عفونت‌ها محافظت و به هضم غذا و تنظیم دستگاه ایمنی کمک می‌کنند. اما همانطور که بدن ما با زندگی در جامعه مدرن سازگار شده، ما شروع به از دست دادن بعضی از میکروب‌های معمول بدن‌مان کردیم؛ در این زمان بیماری‌هایی که به تنوع میکروبی در روده ما ارتباط دارند به شدت در ملت‌های توسعه یافته رشد کردند. میکروبیولوژیست محاسباتی، دن نایتز کشفیات جذابی را درباره تفاوت ریزاندامگان همزیست مردم کشورهای در حال توسعه در مقایسه با آمریکا به اشتراک می‌