کریس نوینسکی: می توانم مغزت را داشته باشم؟ جستجوی حقیقت درباره آسیب‌های ناشی از ضربه مغزی و CTE

اتفاق عجیب و مرگ آوری در مغز قهرمانان حرفه ای ورزش رخ می دهد-- که سبب زوال عقل آنها می‌گردد، که احتمال می رود به آسیب های مغزی ناشی از ضربه ربط داشته باشد، که سبب جنون، بیماری روانی و مرگ خیلی زود هنگام آنها می‌شود. به آن CTE می‌گویند، و یکی از مشکلات پزشکی است که کریس نوینسکی می‌خواهد با تجزیه تحلیل مغز پس از مرگ آن را حل کند- به همین دلیل است که وقتی نوینسکی یک قهرمان حرفه‌ای ورزش را می‌بیند، اولین سوالش این است: "می توانم مغز شما را داشته باشم؟" در مورد این تلاش بی‌سابقه و مدرن به منظور