Tim Leberecht: تیم لبرکت: سه راه موثر برای کم کردن کنترل روی نشان تجاری‌تان

گذشت آن دورانی که یک شخص یا شرکت یا نشانی تجاری می‌توانست اعتبار خود را سفت و سخت کنترل کند. در گفتگوهای آنلاین و غیره فرم آزادی از گفتگو در مورد شما رخ می‌دهد که شما هیچ کنترلی بر آن‌ها ندارید. تیم لبرکت سه ایده بزرگ درباره پذیرش از دست دادن کنترل پیشنهاد می‌کند که حتی طراحی کردن آن و استفاده از آن منجر به ایجاد انگیزه برای و افزایش ارزش‌های شما خواهد شد.