تستر گیتس: چگونه یک محله احیا کنیم: با تخیل، زیبایی و هنر

تسترگیتس، یک سفالگرآموزش دیده و یک فعال اجتماعی از لحاظ حرفه ای، می خواهد در مورد وضعیت تاسف بارمحله اش در جنوب شیکاگو کاری انجام دهد. خُب او اینکار را کرد، ساختمان های رها شده را بازسازی و آنها را به مراکز اجتماعات محلی تبدیل کرد که باعث ارتباط و انگیزه بین کسانی است که هنوز هم در آنجا زندگی می کنند (و افراد غیر ساکن را بسوی خود می کشاند). در این بحث پرشور، گیتس تلاش هایش را برای ساخت یک "ورسای کوچک" در شیکاگو شرح می دهد، و او باور پر شورخود از اینکه فرهنگ می تواند یک کاتالیزوری برای تحول اجت