نیکلیا ماتیو اوکومه: این است انقلاب شغل جانبی

نسلهای گذشته شرکتی را پیدا می‌‌کردند و دهها سال آنجا کار می‌کردند. اما امروزه، ما بندرت در یک شغل می‌مانیم (چه برسد به ماندن در یک مسیر حرفه‌ای) و تنها به یک منبع درآمد اکتفا نمی‌کنیم. ابزار و منابع برای این که کار خودمان را انجام دهیم آن بیرون منتظرمان است و اکثر ما با روحیه کسب‌وکاری پیش می‌رویم تا ماندن در یک شغل سنتی. تهیه کننده و بازاریاب نیکلیا ماتیو اوکومه به کندوکاو در این صحنه کمک می‌کند.