توفر وایت: چه چیزی می‌تواند جنگل‌های بارانی را حفظ کند؟ تلفن همراه قدیمی شما

سر و صدای جنگل‌های بارانی شامل: جیک جیک پرندگان، وزوز جیرجیرک‌های دشتی، خنده گیبون‌ها می‌باشد اما در پس زمینه تقریبا صدای اره برقی چوب‌برهای غیرقانونی همیشه وجود دارد. آقای مهندس توفر وایت، روشی ساده و توسعه پذیر را برای این نوع جنگل زدایی‌های بی‌رحمانه به اشتراک گذاشته است-- که با تلفنهای همراه قدیمی شما آغاز می‌شود.