لیزا نیپ: انسانها چگونه باید برای بقا در فضا تکامل بیابند

اگر امید داریم که روزی بتوانیم زمین را برای اکتشاف در فضا ترک کنیم، بدن ما باید برای تحمل شرایط بسیار دشوار فضا پیشرفت کند. با استفاده از زیست شناسی ترکیبی، لیزا نیپ امیدوار است بتواند توانایی های خارق العاده میکروبها در زمین را کنترل کند -- مانند توانایی تحمل تشعشع -- و با استفاده از آنها انسانها را برای سفرهای فضایی آماده کند. نیپ می گوید: "در حال رسیدن به نقطه ای هستیم که می توانیم سرنوشت ژنتیک خود را خودمان رقم بزنیم. برای تقویت بدن انسان با توانایی های جدید، تنها سوال موجود چگونگی آن نیست