جیمی بارلت: چطور شبکه سیاه در حال تبدیل به جریان اصلی است

یک شبکه موازی وجود دارد که ممکن است شما هنوز از آن استفاده نکرده باشید. دسترسی به مرورگری مخصوص و خانگی به مجموعه‎ای از سایتهای که همه چیز از فعالیتهای گمنام تا غیرقانونی در آن وجود دارد. جیمی بارتلت در مورد شبکه سیاه توضیح می‎دهد.