جنیفر ویلکاکس: راهی جدید برای خارج کردن دی‌اکسید کربن از اتمسفر

سیاره ما دچار مشکل کربن است -- اگر شروع به خارج کردن دی‌اکسید کربن از اتمسفر نکنیم، با سرعت بیشتری گرم خواهیم شد. مهندس شیمی جنیفر ویلکاکس چند فناوری جذاب برای تمیز کردن هوا از کربن را به پیش‌نمایش می‌گذارد که با استفاده از واکنش‌های شیمیایی انجام می‌شود که دی‌اکسید کربن را گرفته و دوباره از آن استفاده می‌کنند، درست مانند درختان ... اما در ابعاد گسترده. این سخنرانی با جزییات وعده‌ها و مشکلات را مرور می‌کند.