الیزابت کاوین: چطور شهرتان را به یک صحنه‌ی پررونق موسیقی تبدیل کنید

چطور یک شهر به عنوان «شهر موسیقی» شناخته می‌شود؟ الیزابت کاوین که مدافع و انتشار دهنده ایده موسیقایی کردن شهرهاست، توضیح می‌دهد که چگونه صحنه‌های موسیقی, شهرها را پویا‌تر و شادتر می‌کنند و ایده‌هایی را جهت تقویت صحنه‌های محلی موسیقی‌ و ارائه استعدادهای شهرتان به دنیا, به اشتراک می‌گذارد.