فادی چهاده و برایان فریدمن: شهروندان هر روزه برای اعمال قدرت در اینترنت چه کاری می‌توانند انجام دهند

فادی چهاده، معمار تکنولوژی به تنظیم زیرساخت‌هایی که باعث می‌شوند اینترنت کار کند، کمک کرده است؛ چیز‌های اساسی چون سیستم اسم دامنه و استاندارد‌های آدرس IP. امروزه او بر یافتن راه‌هایی برای سود بردن جامعه از تکنولوژی تمرکز کرده است. در یک بحث هیجان انگیز با برایان فریدمن، سرپرست موسسه TED، چهاده در رابطه با جنگ حال حاضر میان غرب و چین بر سر هوش مصنوعی، چگونگی تبدیل شرکت‌ها به مباشران قدرتی که دارند برای شکل دادن به زندگی‌ها و اقتصاد‌ها و نیز کار‌هایی که شهروندان هر روزه برای اعمال قدرت در اینترنت