تونی لوچیانی: سفر تصویری یک مادر و پسر از میان زوال عقل

تونی لوچیانی که هنرمند است دوربین عکاسی جدیدی را آزمایش می‌کرد که مادر ۹۳ ساله‌اش، الیا، یواشکی وارد زمینه عکس‌هایش شد. تصویر‌های خودجوشی که جرقه مشارکت یکساله‌ لوچیانی برای مستند سازی زندگی و روحیات مادرش در مواجه با زوال عقل را بوجود آورد. در این سخنرانی تاثیرگذار، او داستانهایی از پشت صحنه عکس‌های محبوبش را بیان می‌کند، که نمایشگر شادی‌ها و غم‌هایش در نگهداری از مادری سالمند است.