دامبیزا مویا: رشد اقتصادی از حرکت باز ایستاده است، بیایید آن را در مسیر درست قرار دهیم

رشد اقتصادی چالش تعریف‌شده زمان ما است، بدون وجود آن، بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی افزایش خواهد یافت، پیش‌رفت انسان دچار رکود می‌شود و رشد جوامع کند خواهد شد. اما اقتصاددان دامبیزا مویا، معتقد است که این موضوع، رشد مورد نیاز ما را تامین نمی‌کند. همان‌طور که او نشان می‌دهند، در هر دو مدلِ دولتی و مدلِ اقتصاد بازار، نظام سرمایه‌داری در حل مشکلاتی مانند مسائل اجتماعی، پرورش فساد و ایجاد نابرابری درآمدی، در حال افول است. مویا، افق اقتصاد کنونی را بررسی می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که ما باید به سرمایه‌داری ب