هنری ایوانز و چَد جِنکینز: روبات‌ها برای بشریت

هنری ایوانز، که به دلیل یک سکته به طور کامل فلج شده است، از یک روبات واسطه استفاده می کند تا بدون حضور در سالن، به روی سِن برود -- و نشان می دهد که چگونه روبات‌های جدید، که توسط گروهی به نام "روبات‌ها برای بشریت" ارتقاء داده شده و با شرایط او تنظیم شده اند، به او کمک می کنند تا راحت تر زندگی کند. او پهپاد کوادروتور (هلیکوپتر چهار موتوره) کوچک و چابکی را به نمایش در می آورد، که توسط تیمی به مدیریت چَد جِنکینز ساخته شده است، و به او این توانایی را می دهد که در فضا هدایتش کند -- تا بتواند دوباره با