جاستین بالدونی: چرا از تلاش برای "مرد زندگی بودن" خسته شدم

جاستین بالدونی حرفی در رابطه با تعریف دوباره‌ی مردانگی، با مردها دارد -- برای پیدا کردن راهی که نه تنها مردان خوبی باشند، بلکه انسان‌های خوبی باشند. او در سخنرانی گرم و خودمانی خود، تلاشش را برای وفق دادن کسی که هست با کسی که دنیا به او می‌گوید یک مرد باید باشد، بیان می‌کند. و چالشی را برای مردها مطرح می‌کند: «آیا می‌توانید همان ویژگی‌هایی را که باعث می‌شود شما احساس مردانگی کنید، برای شناخت بیشتر خودتان استفاده کنید؟ قدرتتان، شجاعتتان، و سرسختیتان: آیا شما آن قدر شجاع هستید که آسیب‌پذیر باشید؟