آيبی: «واله» / «رود»

ترکیبی از فرهنگ سنتی یوروبا(جنوب غرب نیجریه) و ترانه نویسی تیز مدرن، دونفره الکترو-روح (و خواهران دوقلو) آیبی دو ترانه تکان‌دهنده اجرا می‌کنند: «واله» و «رود.»