دیلن مارون: یکدلی ستایش نیست

دیلن مارون، طراح نرم‌افزارهای دیجیتالی میلیون‌ها دیدگاه را برای پروژه‌هایی مثل " تک تک کلمات" و "نشستن در توالت عمومی با تراجنسی‌ها" جمع‌آوری کرد- اما متوجه شد که آن سوی سکه شهرت آنلاین، تنفر اینترنتی است. با گذشت زمان، او یک مکانیسم مقابله غیرمنتظره را ایجاد کرده: تماس گرفتن با افرادی که از جانب آنها نظرات ناخوشایند دریافت کرده و پرسیدن یک سوال ساده: "چرا آن را نوشتی؟" در یک بحث متفکرانه درباره اینکه چطور به صورت آنلاین تعامل کنیم، مارون توضیح می‌دهد که چگونه برخی اوقات ویرانگرترین کاری که می‌ت