Shea Hembrey: شی همبری : چگونه 100 هنرمند شدم

چگونه یک نمایشگاه هنری بین المللی را با 100 هنرمند متفاوت ارائه می کنید؟ اگر شی همبری باشید، تمام هنرمندان و کارهای هنری را خودتان انجام می دهید، از یک چیدمان بیرونی بسیار بزرگ تا کشیدن یک نقاشی با استفاده از یک تار مو. این صحبت های مفرح و تاثیرگذار را ببینید تا نظاره گر انفجار خلاقیت و تنوع مهارت های یک هنرمند باشید.