جف اسپک: شهر قابل پیاده روی

چگونه می‌تونیم مشکلات حومهٔ شهر را حل کنیم؟ شهرشناس، جف سپک، به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌تونیم خود را از وابستگی به اتومبیل -- وسیله‌ی که او "مصرف کنندهٔ بنزین، هدر دهنده وقت، و تهدید کننده‌ی حیات" می‌نامد-- از طریق قابل راه رفتن کردن و مطبوع کردن شهرهایمان برای زندگی‌، رها سازیم.