Ben Cameron: بن کامرون: قدرت حقیقی هنرهای نمایشی

بن کامرون، مدیر هنری و طرفدار اجراهای زنده، با پرسیدن این سوال به وضعیت هنرهای زنده می‌نگرد: چگونه جادوی تئاتر زنده،موسیقی زنده و رقص زنده، می‌تواند با اجراهای همیشه در دسترس اینترنتی رقابت کند؟ او نگاه جسورانه‌ی رو به جلویی در TEDxYYC، ارایه می‌دهد.