کارل اسکیانمند: تراشه‌های رایانه‌ای خود نصب در آینده

ترانزیستور‌هایی که تلفنی که در جیب شماست را به کار می‌اندازند، بی‌اندازه کوچکند: بیش از ۳٫۰۰۰ عدد از آنها را می‌توانید در عرض یک تار موی انسان قرار دهید. اما اگر بخواهیم تا نو‌آوری‌هایی مانند تشخیص چهره و واقعیت افزوده همچنان ادامه یابند، ما نیازمندیم تا همچنان توان پردازش بیشتری را در تراشه‌های رایانه‌ای قرار دهیم -- در حالی که دیگر جایی برای توسعه نداریم. در این سخنرانی نو اندیشانه، کارل اسکیانمند که از توسعه دهندگان فناوری است راهکاری بسیار متفاوت را برای تولید تراشه‌ها پیشنهاد می‌دهد. اسکیان