یاسمین گرین: تکنولوژی چگونه می‌تواند با افراطی‌گرایی و مزاحمت آنلاین مقابله کند

آیا تکنولوژی می‌تواند مردم را در برابر تهدیداتی هچون افراط‌گرایی خشن، سانسور و آزار و اذیت در امان دارد؟ در این گفتار رهگشا، متخصص تکنولوژی، یاسمین گرین، جزئیات برنامه‌هایی پیشرو را در Jigsaw برای مقابله با افراط‌گرایی و مزاحمت آنلاین شرح می‌دهد (Jigsaw واحدی‌ست در شرکت آلفابت؛ آلفابت مجموعه‌ای از شرکت‌هاست که شامل گوگل نیز می‌شود) شرحش شامل پروژه‌ای‌ست که به نظردهندگان(کامنت‌گذاران) دربارۀ تأثیر واژگان بکاررفته در نظرشان بازخورد آنی می‌دهد که همین افزایش فضای گفتگو را موجب می‌شود. یاسمین می‌گوی