ماریا مازوکاتو: دولت ــ سرمایه گذار، مخاطره جو، نوآور

به چه دلیل دولت کنار نمی کشد تا بخش خصوصی ــانقلابیون راستین ــ دست به نوآری بزنند؟ این حرفی است که همه جا می شنوید. و مازوکاتو قصد دارد روی آن خط بطلان بکشد. وی با ارائهٔ سخنرانی پرشوری نشان می دهد دولت، که خیلی ها آن را به چشم غول کم کار و تنبلی نگاه می کنند، به راستی یکی از هیجان انگیز ترین خطرپذیران و شکل دهندگان بازاراست. در اقتصاد، آن مهره ای که بیش از همه مسؤل وقوع نوآوری های بنیادی است، کدام است؟ ماریا مازوکاتو پاسخ اعجاب انگیزی ارائه می دهد: دولت.