آنجالی کومار: سفر شکست خورده من برای یافتن خدا -- و چیزی که به جای آن یافتم

آنجالی کومار برای یافتن خدا رفت ولی به جای آن چیز دیگری فهمید. در یک سخنرانی خنده‌دار در مورد بشریت، او ما را به یک زیارت معنوی برای دیدار از جادوگرانی در نیویورک، شامانی در پرو، و یک شفا دهنده بدنام در برزیل و دیگران می‌برد، و درس مهمی را با ما به اشتراک می‌گذارد: چیزی که ما را به هم متصل می‌کند بسیار قوی‌تر از آنچه است که ما را جدا می‌کند، و تفاوت‌های ما غیرقابل تفوق نیست.