جولیت برافی: چطور گونهٔ جدیدی از اجداد در حال تغییر دادن نظریه تکامل انسان است

در سال ۲۰۱۳، گنجینه‌ای از فسیل‌های نامعمول در غاری در آفریقای جنوبی کشف شد، و محققان به سرعت متوجه شدند: این‌ها بقایای گونه جدیدی از انسان‌های باستانی بودند. دیرین‌مردم‌شناس جولیت برافی ما را به درون کشف انسان نالدی می‌برد، و شرح می‌دهد چطور این نیای باستانی ما را بر دوباره اندیشیدن درباره خاستگاه‌مان متمرکز کرده است -- و اینکه انسان بودن یعنی چه.