Bill Davenhall: بیل داونهال : سلامت شما بستگی به جایی دارد که زندگی می کنید

جایی که زندگی می کنید به همان اندازهٔ رژیم غذایی و ژن‌ها بر سلامت شما تاثیر دارد . با این حال اطلاعات مربوط به محل زندگی شما جایی در پرونده پزشکی‌تان ندارد. در این برنامه بیل داون هال نشان می‌دهد که چگونه داده‌های نادیده گرفته شدهٔ مربوط به منطقهٔ جغرافیایی (از میزان حملات قلبی محل گرفته تا اطلاعات مربوط به محل انباشت زباله‌های سمی) می‌تواند با برنامه‌های جی‌پی‌اسی روی دستگاه‌های قابل حمل تلفیق شود و به پزشکان اطلاعات بدهد. آن را «پزشکیِ جغرافیایی» بخوانید.