دیوید لونی: چرخه حیات یک ستاره نوترونی

درس کامل در: تقریبا هر قرن یک بار سوخت یک ستاره خیلی بزرگ جایی در کهکشان ما تمام می‌شود. درحالی که دیگر قادر به تولید انرژی کافی برای نگهداشتن ساختار خود نیست، تحت فشار گرانشی خود فرومی‌ریزد و در یک ابرنواختر منفجر می‌شود. مرگ یک ستاره تولد یک ستاره نوترونی است: یکی از چگال‌ترین اجرام شناخته شده. دیوید لونی شرح می‌دهد یک ستاره نوترونی دقیقا چیست. درس از دیوید لونی، کارگردان جودی پرادی.