Robert Gupta + Joshua Roman: رابرت گوپتا و جاشوا رومان: هم نوازی نوای "پاسکالیا"

هم نوازی در نوع خود بی نظیر از رابرت گوپتا، ویولونیست، و جاشوا رومان، چلیست در نواختن "پاسکالیا"، کاری از جوان هالورسن، نوازنده و موسیقی دان نروژی، پدید آمده برای ویولن و ویولا. دیدن برقراری هم آوایی لحظه به لحظه از دو نوازنده بسیار الهام بخش است، و دیدن اتفاق غیر منتظره ای که در میان اجرا می افتد! هر دو نوازنده از اعضای تد هستند و هم آهنگی قدرتمندشان پشتیبان این هم نوازی خیره کننده است.