اِما ماریس: طبیعت هما جا حضور دارد -- تنها باید یاد بگیریم چگونه آن را ببینیم

"طبیعت" را چگونه تعریف می‌کنید؟ اِما ماریس، نویسنده محیط زیست می‌گوید اگر طبیعت را به عنوان پدیده‌ای دست‌نخورده توسط بشر تعریف کنیم، دیگر طبیعتی برایمان باقی نخواهد ماند. او از ما می‌خواهد تعریفی جدید برای طبیعت در نظر بگیریم -- تعریفی که نه تنها طبیعت بکر، بلکه گیاهانی را که اینجا و آنجا در محیط‌های شهری روییده‌اند نیز در بر بگیرد -- و ما را تشویق می‌کند که فرزندانمان را به این مکان‌ها ببریم تا طبیعت را لمس کنند و با آن تعامل داشته باشند، به این امید که روزی آن را دوست بدارند و از آن حمایت کنند