Jon Bergmann: یک اتم واقعا چقدر کوچک‌ است؟

اتم‌ها واقعا چقدر کوچک‌ هستند؟ و درون آنها چیست؟ پاسخ، حتی برای آنها که گمان می‌کنند که پاسخ را می‌دانند، مسحور کننده است. این انیمیشن با دورِ تند از استعارات چشمگیری سود می‌برد (یک زغال‌اخته را به اندازه‌ی یک استادیوم فوتبال تصور کنید!) تا حسی واقعی را از واحدهای سازنده‌ی جهانمان ایجاد کند. درس‌گفتار از جاناتان بِرگمن، پویانمایی از کاگنتیو مدیا.